• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Стягнення за порушення трудової дисципліни.Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників підприємства за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання з вини працівників покладених на них трудових обов'язків, перевищення повноважень.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

При оголошенні догани премія у поточному місяці не нараховується.

Стягнення оголошується наказом і доводиться до відома працівника під розпис.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.


Порядок прийняття та звільнення працівників.

Робочий час і його використання.

Заохочення за успіхи у роботі.


Повернутись     /    На головну