• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Порядок прийняття та звільнення працівників.Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві відповідно до Кодексу законів про працю України.

Прийняття на роботу до підприємства здійснюється на підставі письмової заяви працівника. Днем початку виконання працівником своїх обов’язків є день, дата якого зазначена в наказі. з яким працівник ознайомлений.

При прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань, керівництво має право вимагати від працівника документа про набуту освіту або професійну підготовку.

Укладення трудового договору оформляється наказом про зарахування працівника на роботу, який оголошується йому під розписку. У наказі повинно бути вказано посаду відповідно до штатного розпису, умови оплати праці та дату, з якої працівник приступає до виконання службових обов'язків.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком до трьох місяців, окрім робітників, яким може встановлюватися строк випробування до одного місяця.

До початку роботи керівник структурного підрозділу підприємства зобов'язаний:

1) ознайомити працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором;

2) ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами оплати праці, роз’яснити його права і обов’язки;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Розірвання трудового договору з працівником підприємства здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю Україні. Припинення трудового договору оформляється наказом, який оголошується працівникові під розписку. Керівництво підприємства у день звільнення видає працівникові трудову книжку і проводить з ним відповідні розрахунки.Робочий час і його використання.

Заохочення за успіхи у роботі.

Стягнення за порушення трудової дисципліни.
Повернутись     /    На головну