• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Робочий час і його використання.Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої трудові обов’язки.

1. Тривалість робочого часу працівників підприємства становить 40 годин на тиждень з двома вихідними днями: субота та неділя. Напередодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

Час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування встановлюються такими:

а) початок роботи: о 8-й годині; закінчення роботи: о 17-й годині, в п'ятницю - о 16 годині;

Для працівників транспортної філії та дільниць транспорту та механізації на районних філіях - початок роботи о 7 год.30 хв., закінчення роботи о 16 год.30 хв., в п'ятницю – о 15 год. 30 хв.

Для медичних сестер, які здійснюють допуск водіїв до роботи - початок роботи о 7 год.30 хв., закінчення роботи о 15 год.50 хв.,

Для працівників котельно-механічного цеху - початок роботи о 7 год. , закінчення роботи о 16 год., в п'ятницю – о 15 год.

Для прибиральників виробничих та службових приміщень - робочий час встановлено для адміністративно-господарчої служби з 6 год. до 15 год., в п'ятницю з 6 до 14 год., у разі чергування з 8 год. до 17 год., в п'ятницю з 8 до 16 год.

Для працівників цеху харчування (кухар, кондитер, мийник посуду, кухонний робітник, експедитор, касир) робочий час встановлено з 7 год. до 16 год., в п'ятницю до 15 год.

б) перерва на відпочинок і харчування: 48 хвилин (з 12-12 до 13-00).

в) при безперервному процесі виробництва час роботи визначається графіками змінності з прийняттям їжі на робочому місці.

г) при режимі роботи 11.5 та 8.5 перерва на відпочинок та харчування:

30 хвилин (встановлюється розпорядженням начальників районних філій, враховуючи специфіку об’єктів),

д) у виключних випадках (аварійне становище та інше) керівництво підприємства може застосовувати понаднормові роботи за відповідним наказом по підприємству.

2. На підприємстві діє порядок табельного обліку робочого часу, якій здійснює табельник або відповідальна особа призначена керівником.

Контроль за веденням табельного обліку здійснюється відділом кадрів підприємства.

Відповідальність за додержання трудової та виробничої дисципліни покладається на безпосереднього керівника працюючого.

На підприємстві забороняється в робочий час відволікати працівників від безпосередньої роботи для виконання ними будь-яких робіт, які не пов'язані з діяльністю підприємства, у т.ч. громадських робіт, скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських питань.

3. Працівникам підприємства надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та затвердженого графіка.

За заявою працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів.

За рішенням керівництва підприємства на підставі наказу працівники можуть бути за їх згодою відкликані з щорічної відпустки у зв'язку з виробничою потребою та в інших випадках, передбачених законодавством. Щорічна відпустка може бути перенесена на іншій період як з ініціативи керівництва підприємства так і на вимогу працівника відповідно до чинного законодавства.

За сімейними обставинами та з інших причин працівникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і керівництвом підприємства, але не більше 15 календарних днів на рік.
Порядок прийняття та звільнення працівників.

Заохочення за успіхи у роботі.

Стягнення за порушення трудової дисципліни.
Повернутись     /    На головну