• image description
 • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Тарифи з 01 грудня 2020 року


Причини необхідності встановлення нових тарифів

З метою мінімізації збитків підприємства було проведено коригування тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів, на послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів та на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів, по наступним причинам:

 1. Зміна вартості постачання природного газу для виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів (з 3 948 грн. до 5 375,37 за 1 тис.м3 без ПДВ без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу) на 36,15%;
 2. Зміна вартості теплової енергії від власної ТЕЦ-3 та покупної теплової енергії, яку КП Харківські теплові мережі» отримує від ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», у зв’язку з підвищенням ціни природного газу.
 3. Зміна ціни на електроенергію для технологічних потреб в частині тарифів на послуги з передачі електричної енергії у відповідності до Постанови НКРЕКП №1998 від 04.11.2020р. «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року №2668».
 4. Збільшення витрат на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи в тарифах на теплову енергію для всіх категорій споживачів; відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» з 01 грудня 2020 року змінено прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, на рівні 2270 грн., у порівнянні з показником, врахованим у діючих тарифах, призвело до зростання цих витрат на 0,54%.
 5. Решта витрат залишилась без змін.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.11.2020р. №2265 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 вересня 2020 року №1673», яка оприлюднена на офіційному вебсайті НКРЕКП, встановлені нові тарифи.

Тарифи на теплову енергію
для потреб населення (виконавців послуг), бюджетних установ,
інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій

 • для потреб населення – 1 457,06 грн. за 1ГКал (без ПДВ);
 • для потреб бюджетних установ – 1 369,10 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);
 • для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 318,86 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);
 • для потреб релігійних організацій – 1 380,94 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Тарифи на теплову енергію діють з 1 грудня 2020 року.

Тарифи на послуги
з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
та умови їх застосування

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон) від 09.11.2017 №2189-VIII визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, передбачено різні моделі договірних відносин, визначено особливості укладання договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, а також змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

Практична реалізація норм Закону, можлива виключно за умови укладення договорів про надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за правилами та особливостями, визначеними Законом. Порядок та особливості укладання договорів про надання житлово-комунальних послуг визначено статтями 13 - 15 Закону.

Згідно Закону співвласники багатоквартирного будинку повинні прийняти рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України:

 • типова форма договору на постачання теплової енергії встановлена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії та типові договори про надання послуги з постачання теплової енергії» (далі - Постанова 830);
 • типова форма договору на постачання гарячої води встановлена Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типові договори про надання послуги з постачання гарячої води» (далі - Постанова 1182).

Проектом Закону України №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» вносяться зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо укладання публічного договору та терміну його дії, а саме, у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір, з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або на вебсайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.

Одиницею виміру обсягу спожитої послуги з постачання теплової енергії є Гкал. Плата за послугу за укладеним договором розраховується виходячи з розміру тарифу, встановленого НКРЕКП відповідно до їх повноважень, та обсягу спожитої послуги за показанням вузла комерційного обліку. В житлових будинках, не обладнаних вузлами комерційного обліку теплової енергії, відповідно до пункту 21 Постанови 830, обсяги споживання послуги з постачання теплової енергії визначається за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування (такі норми споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії в житлових будинках міста Харкова, с.Пісочина, с.Солоницівка розроблені КП «Харківські теплові мережі» на підставі діючих нормативних актів та надані для затвердження до відповідних органів місцевого самоврядування).

Одиницею виміру обсягу спожитої гарячої води є куб. метр. Плата за послугу за укладеним договором розраховується виходячи з розміру тарифу, встановленого НКРЕКП відповідно до їх повноважень, та обсягу спожитої послуги за показанням засобів вимірювальної техніки (вузлів комерційного обліку, вузлів розподільного обліку). Для споживачів в житлових будинках, не обладнаних вузлами обліку споживання гарячої води, відповідно до пункту 21 Постанови 1182 обсяги споживання послуги з постачання гарячої води визначається за нормою споживання (норми встановлено рішенням Харківського міськвиконкому №901 від 28.12.2016р. «Про затвердження нормативів (норм) водоспоживання та водовідведення для населення у разі відсутності засобів обліку води»).

Таким чином, тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів, що затверджені Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020р. та зазначені нижче, почнуть застосовуватись з моменту укладання відповідних договорів обраної моделі організації відносин, або через 30 днів з дня опублікування на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або на вебсайті виконавця послуги тексту індивідуального публічного договору, форма якого до цього часу ще не затверджена відповідною постановою КМУ.

Наразі для здійснення нарахувань споживачам (населенню) за послуги теплопостачання застосовуються тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затверджені Постановою НКРЕКП №1776 від 10.12.2018р.

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії
для потреб населення, бюджетних установ,
інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій

 • для потреб населення – 1 748,47 грн. за 1ГКал (з ПДВ);
 • для потреб бюджетних установ – 1 642,92 грн. за 1ГКал (з ПДВ);
 • для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 582,63 грн. за 1ГКал (з ПДВ);
 • для потреб релігійних організацій – 1 657,13 грн. за 1ГКал (з ПДВ).

Тарифи на послуги з постачання гарячої води споживачам,
які отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів

 • для потреб населення – 92,87 грн. за 1 куб.м (з ПДВ);
 • для потреб бюджетних установ – 88,18 грн. за 1 куб.м (з ПДВ);
 • для потреб інших споживачів (крім населення) – 85,51 грн. за 1 куб.м (з ПДВ);

Постанова НКРЕКП №2265 вiд 30.11.2020р. Завантажити Додатки 1-6

Структура тарифів:

 1. на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання згідно з додатками 1-5;
  Діаграма 1
 2. на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів, згідно додатку 6.
  Діаграма 2

Динаміка зміни тарифів на теплову енергію
для всіх категорій споживачів КП «Харківські теплові мережі»

(без ПДВ)

Категорії споживачів Тарифи на теплову енергію, грн./Гкал Відсоток зміни тарифу на теплову енергію,
%
тарифи, затверджені Постановою
НКРЕКП №1673
від 09.09.2020р.
тарифи, затверджені Постановою НКРЕКП №1673 від 09.09.2020р.
(зі змінами, внесеними Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020р.)
Населення 1227,10 1457,06 18,74%
Бюджетні установи 1141,15 1369,10 19,98%
Інші споживачі 1091,71 1318,86 20,81 %
Релігійні організації 1156,42 1380,94 19,42%

У зв’язку із зміною тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, встановлені нові тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води (без використання ІТП) за категоріями споживачів.

Динаміка зміни тарифів
на послугу з постачання теплової енергії
для всіх категорій споживачів КП «Харківські теплові мережі»

(з ПДВ)

Категорії споживачів Тарифи, що застосовуються до укладання нових договорів (затверджені Постановою НКРЕКП №1776 від 10.12.2018р.), грн./Гкал Тарифи затверджені Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020р., грн./Гкал Відсоток зміни тарифу, % Тарифи, затверджені Постановою НКРЕКП №1673 від 09.09.2020р., грн./Гкал Тарифи, затверджені Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020р., грн./Гкал Відсоток зміни тарифу, %
Населення 1539,50 1748,47 13,57% 1472,52 1748,47 18,74%
Бюджетні установи - 1642,92 - 1369,38 1642,92 19,98%
Інші споживачі - 1582,63 - 1310,05 1582,63 20,81%
Релігійні організації - 1657,13 - 1387,70 1657,13 19,42%

Динаміка зміни тарифів
на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її
без використання індивідуальних теплових пунктів
по КП «Харківські теплові мережі»

(з ПДВ)

Категорії споживачів Тарифи, що застосовуються до укладання нових договорів (затверджені Постановою НКРЕКП №1776 від 10.12.2018р.), грн./куб.м Тарифи затверджені Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020р., грн./куб.м Відсоток зміни тарифу, % Тарифи, затверджені Постановою НКРЕКП №1673 від 09.09.2020р.(в редакції Постанови НКРЕКП №1756 від 23.09.2020р.) грн./куб.м Тарифи, затверджені Постановою НКРЕКП №2265 від 30.11.2020р., грн./куб.м Відсоток зміни тарифу, %
Населення:
 • за умови підключення рушникосушильника до систем гв;
 • за відсутності рушникосушильника

93,22


86,32

92,87


92,87

-0,38%


7,59%
80,62 92,87 15,19%
Бюджетні установи - 88,18 - 76,04 88,18 15,97%
Інші споживачі - 85,51 - 73,40 85,51 16,50%

Відповідно до діючого законодавства у разі укладання індивідуальних договорів всіх форм до оплати виконавцю комунальної послуги додається плата за абонентське обслуговування, граничний розмір якої не може перевищувати граничний розмір, визначений Постановою КМУ №808 від 21.08.2019 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 928 від 01.09.2021):

 • з 01.12.2020 - 32,19 грн. з ПДВ на одного абонента;
 • з 01.07.2021 - 33,74 грн. з ПДВ на одного абонента;
 • з 01.12.2021 - 35,19 грн. з ПДВ на одного абонента.


На головну