• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності КП "Харківські теплові мережі" є зовнішні фактори, які викликані законодавчою політикою держави з регулювання господарської діяльності теплопостачальних підприємств та недосконалістю нормативної та законодавчої бази.

Істотними зовнішніми факторами ризику є:

  • Розбіжність у термінах зміни цін на енергоносії та введенням в дію тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та відповідні послуги централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання.

У структурі витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії питома вага енергоносіїв становить понад 90 %. Так, у тарифах на теплову енергію для потреб населення, які діють з 01.07.2016 р. вона дорівнює 90,9 %, а саме:

витрати на паливо (у тому числі газ для

виробництва теплової енергії на ТЕЦ-3)- 64,2 %,

витрати на покупну теплову енергію та собівартість

теплової енергії власної ТЕЦ (без паливної складової)- 22,9 %,

витрати на електричну енергію-3,8 %.

         За останні роки неодноразово змінювались ціни на енергоносії, а скориговані тарифи на теплову енергію вводились в дію з запізненням. Так останнє підвищення ціни на природний газ (в 2,3 рази) та тарифів на теплову енергію (2,1 рази) відбулося з 01.05.2016 року, а тарифи на теплову енергію з врахуванням зазначених змін введені в дію з 01.07.2016 р. Такий терміновий розрив призвів до значного зростання заборгованості за спожиті енергоносії, що в свою чергу сприяло значному зменшенню нормативу перерахування коштів на поточний рахунок підприємства відповідно до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженого  Постановою КМУ від 18.06.2014 р. № 217. Так у липні 2016 року на рахунок КП "Харківські теплові мережі" розподіляється близько 8 % грошових коштів, отриманих від споживачів теплової енергії.

         Враховуючи дію сезонного тарифу на послуги централізованого опалення, що у міжопалювальний період призводить до значного зменшення надходжень від населення, отриманих коштів не вистачає навіть для виплати заробітної плати працівникам підприємства. Взагалі відсутні кошти для оплати спожитої електроенергії, сплати податків та фінансування робіт з ремонту та реконструкції теплоенергетичного обладнання. Зазначене може призвести до неможливості стабільної роботи підприємства та надання якісних послуг теплопостачання.

  

  • Несвоєчасна компенсація з державного бюджету різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та відповідних послуг встановленими тарифами.

Компенсація по різниці в тарифах завжди здійснювалась зі значною затримкою. Так, у 2014 році КП "Харківські теплові мережі" отримало фінансування з різниці в тарифах за попередні три роки. така затримка у фінансуванні різниці в тарифах сприяла не лише виникненню заборгованості за спожиті енергоносії та нарахуванню енергопостачальниками багатомільйонних штрафів та пені, а і призвела до штучного виникнення прибутку за підсумками 2014 року та нарахуванню податку на прибуток, для сплати якого у підприємства взагалі відсутні джерела фінансування.

 

  • Зниження рівня розрахунків споживачів теплопостачання в умовах різкого зростання вартості відповідних послуг для населення, питома вага якого у структурі споживачів становить близько 87 %, та зниженням його платоспроможності.

 

  • Неврегульованість діючого законодавства стосовно обов’язків та вимог до споживачів послуг теплопостачання в частині своєчасних розрахунків.

Так джерела фінансування витрат по пені та штрафам, які нараховані енергопостачальниками із-за неможливості підприємства, з вищезазначених причин, своєчасно здійснювати розрахунки за спожиті енергоносії, у підприємства взагалі відсутні, оскільки мораторій на заборону нарахування пені боржникам з оплати житлово-комунальних послуг був знятий, але розмір пені для фізичних осіб (питома вага населення у структурі споживачів складає близько 87 %) та механізм нарахування пені до цього часу офіційно не визначений жодним діючим нормативним актом.

Діючим кодексом газорозподільчої системи встановлені певні вимоги щодо компенсації оператору газорозподільчої мережі, розмір яких визначається із застосуванням коефіцієнтів у розмірі 1,5 – 2,0, які суттєво збільшують передбачені діючими тарифами витрати. Застосування коефіцієнтів передбачено і при несвоєчасних розрахунках за спожитий природний газ, незважаючи на відсутність аналогічних вимог до споживачів послуг теплопостачання, чим взагалі унеможливлюється діяльність теплопостачальних підприємств.

 

КП "Харківські теплові мережі" неодноразово зверталося до вищестоящих органів та установ з проханням ініціювання розгляду питання щодо внесення відповідних змін до діючих нормативних та законодавчих актів та надавало свої пропозиції. Позитивне вирішення визначених питань сприяло б покращенню фінансового стану підприємства та забезпечило би його стабільну роботу.

 

Фактори ризику основної виробничої діяльності – це незаплановані зупинки устаткування чи переривання технологічного циклу підприємства через вимушене переналагодження устаткування, аварії, низький рівень технологічної дисципліни тощо.

 

Підприємством експлуатується обладнання зі значним ступенем зносу. Пошкоджуваність теплових мереж з кожним роком зростає. В умовах відсутності коштів, основні засоби не оновлюються в достатніх об’ємах. Темпи старіння перевищують можливості підприємства оновлювати основні засоби, тому існує ймовірність виникнення відмов обладнання та аварій.

Усунення цього фактору полягає у значному оновлюванні основних засобів підприємства.

 

До факторів ризику допоміжної технологічної діяльності відносять: аварії допоміжних систем, непідготовленість інструментального господарства підприємства до освоєння нового вибору, подовження, порівняно із запланованими, термінів ремонту устаткування.

 

На терміни ремонту устаткування впливає технічний стан устаткування й ступінь його зносу. Також має місце такий фактор як наявність запасних частин для проведення ремонту. Підприємство експлуатує різноманітне обладнання теплоелектроцентралі, котелень, насосних станцій, центральних, індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж та інших об’єктів, більшість яких будувалось в різні періоди пришлого сторіччя. В експлуатації знаходиться устаткування, яке вже промислово не виробляється, тому під час ремонтів такого устаткування терміни можуть бути більшими ніж нормативні. Крім цього, на терміни ремонтів впливає зношеність устаткування. Після ремонтів проходить опробування устаткування під час якого виникають нові дефекти.

Усунення цього фактору полягає у значному оновлюванні основних засобів підприємства.


Назад