• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловые Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку комунального підприємства “Харківські теплові мережі”


Загальні положення.

Правила внутрішнього трудового розпорядку комунального підприємства “Харківські теплові мережі” (надалі підприємства) розроблено відповідно до чинного законодавства та Статуту підприємства.
Правила визначають та регулюють трудовий розпорядок, сприяють виконанню основних завдань і функцій підприємства, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.
Ці правила застосовуються на підприємстві та є обов’язковими для виконання усіма працівниками підприємства (додаток №19 Кол.договора, затвердженого 26/04/2017 р.).Порядок прийняття та звільнення працівників.

Робочий час і його використання.

Заохочення за успіхи у роботі.

Стягнення за порушення трудової дисципліни.
    На головну