• image description
 • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловьiе Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»Відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення.»

Стаття 1. «Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам»

Частина перша «Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації зокрема про заходи з енергозбереження.

Заходи з енергозбереження на об'єктах Комунального Підприємства «Харківські теплові мережі»


Основні напрямки впровадження енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності системи теплопостачання

 • Заміна та модернізація теплових мереж з використанням сучасних технологій, матеріалів та виробів.
 • Відновлення теплової ізоляції з використанням сучасних матеріалів.
 • Заміна морально застарілих і фізичнозношених котлів з низьким ККД на нові сучасні високоефективні типи котлів.
 • Закриття низькоефективних і фізичнозастарілих котелень з переведенням споживачів на більш ефективні джерела теплової енергії, переважно до системи централізованого теплопостачання.
 • Впровадження автоматичних систем оптимізації процесу горіння в котлах.
 • Впровадження автоматики й засобів контролю на всіх етапах виробництва.
 • Впровадження індивідуальних теплопунктів.
 • Заміна теплообмінного устаткування теплопунктів та котелень на оптимальне високоефективне.
 • Заміна існуючих насосів з енергоємними електродвигунами на сучасні насоси.
 • Застосування частотного регулювання для керування двигунами насосів.

Виконання заходів з енергозбереження

Під час заміни та модернізації теплових мереж виконано перекладку 244,7 км трубопроводів із застосуванням попередньо ізольованих труб у ППУ ізоляції й полімерних труб.

Застосування попередньо ізольованих трубопроводів (ППУ, «Ізопрофлекс» та ін.) при прокладанні й заміні теплових мереж дозволяє зменшити теплові втрати більш ніж у два рази та збільшити термін експлуатації трубопроводів.

Неметалеві труби в ППУ ізоляції «Ізопрофлекс» використовуються переважно для систем гарячого водопостачання. Гнучкість труб "Ізопрофлекс" дозволяє використовувати їх при практично будь-яких варіантах прокладки трубопроводу й дає можливість вибирати оптимальний напрямок траси.

Відновлено теплової ізоляції на 194,8 км трубопроводів теплових мереж, що знаходяться в експлуатації.

Ремонт і відновлення теплової ізоляції, у тому числі із застосуванням прогресивних методів нанесення рідких складів ізоляційного покриття дозволяє збільшити термін служби теплоізоляції й більш ніж у три рази знижує теплові втрати в порівнянні з мінераловатною тепловою ізоляцією.

Виконано заміну малоефективних котлоагрегатів на 231 високоефективних котлів.

Цей захід дозволяє знизити питому витрату палива при виробництві теплової енергії.

Виведення з експлуатації застарілих котелень.

Виконано ліквідацію 108 котелень, у тому числі 70 вбудованих у приміщеннях житлових будинків.

Цей захід дозволяє знизити питому витрату палива при виробництві теплової енергії та забезпечити безпеку мешканців житлових будинків.

Всього за рахунок заміни котлів і ліквідації застарілих котелень із експлуатації виведено 457 малоефективних котлів.

Впровадження теплоутилізаторів.

Виконано встановлення 2 теплоутилізаторів.

Встановлення теплоутилізаторів дозволяє більш повно використовувати теплотворну здатність палива й підвищити ККД котельні.

Впровадження автоматичних систем оптимізації горіння.

Впроваджено 18 автоматичних систем оптимізації горіння на 12-ти котельнях підприємства.

Ідея, покладена в основу конструкції системи, полягає в тому, щоб синхронізувати процеси забору повітря й викиду газів, для забезпечення оптимального складу суміші «газ-повітря».

Автоматизація виробничих процесів.

Здійснено встановлення й ремонт засобів КВП, теплової автоматики й електроустаткування, а також засобів авторегулювання на суму 58,3 млн. грн.

Реконструкція центральних теплових пунктів (ЦТП) з облаштуванням індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Виконано облаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) - 37 од., що дозволяє застосувати більш якісне локальне регулювання споживання теплової енергії й скоротити довжину теплових мереж гарячого водопостачання.

Заміна енергоємного устаткування.

Виконано заміну й капітальний ремонт теплообмінних апаратів - 843 од.

Виконано заміну й встановлення насосів - 857 од.

Ці заходи дозволяють заощаджувати теплову енергію в процесі надання послуги з гарячого водопостачання та опалення. Виключає перетікання між теплоносієм і гарячою водою. Заощаджувати електричну енергію, не відхиляючись від нормативних режимів.

Впровадження частотного регулювання.

Виконано встановлення 150 частотних регуляторів на об'єктах теплопостачання.

Застосування сучасних засобів регулювання оборотів електродвигунів насосів, особливо зі змінною витратою води, у комбінації із широкими можливостями автоматизації забезпечує оптимальне використання енергетичних ресурсів і згладжує коливання тиску, що дозволяє збільшувати ресурс трубопроводів.

Виконання всього комплексу робіт з енергозбереження дозволило заощадити енергоресурси:

1 060,7 млн. м3 природного газу;

184,04 млн. кВтч електроенергії.Назад