• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловьiе Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»

Стягнення за порушення трудової дисципліни.Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників підприємства за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання з вини працівників покладених на них трудових обов'язків, перевищення повноважень.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

При оголошенні догани премія у поточному місяці не нараховується.

Стягнення оголошується наказом і доводиться до відома працівника під розпис.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника не було накладене нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, то стягнення може бути зняте до закінчення року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.


Порядок прийняття та звільнення працівників.

Робочий час і його використання.

Заохочення за успіхи у роботі.


Повернутись     /    На головну