• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Новая техника и технологии


ТЕМПЕРАТУРНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР «ТУР-М» (ТУ У 31557119.001-2003)
Температурний універсальний регулятор 'ТУРМ' Температурний універсальний регулятор "ТУРМ" призначений для автоматичного керування температурним режимом у системах автоматичного керування технологічними про-цесами. Одним з варіантів застосування даного приладу є використання його як регулятора температури гарячої води на ТРС, температури гарячої води чи теплоносія на виході з теплопунктів разом з виконавчими пристроями: електричними клапанами - відсікачами, електричними клапанами - регуляторами, поворотними пристроями з електроприводами. Можливе застосування приладу в котельних малої потужності, що працюють на газовому паливі, в якості погодного регулятора для керування температурою теплоносія (чи повітря в приміщенні) з корекцією по температурі зовнішнього повітря та заданням температурного режиму для кожного дня тижня («Тижневий графік»).

Застосування даного регулятора дозволяє знизити енергетичні витрати (споживання теплової енергії, природного газу) до 2О % при опаленні виробничих і суспільних приміщень за рахунок автоматичного зниження температури під час відсутності людей.

Діалог з оператором здійснюється за допомогою десятирозрядного цифрового індикатора та чотирьох кнопок керування.

На індикаторі відображаються поточні температури від трьох цифрових термометрів, температура уставки, календарний час, коефіцієнти настройки, а також вміст енергонезалежного архіву температур за останні 160 діб з інтервалом 1 година або 40 діб з інтервалом 15 хвилин.

  ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Діапазон зміни вхідних сигналів складає від мінус ЗО °С до 125°С по каналу Т1 і від О °С до 125 °С по каналах Т2 і ТЗ з дискретністю 1 °С.

• Зона перебудови завдання регулювання температури складає (10-110) °С с дискретністю 1 °С.

• Діапазон зміни постійної часу інтегрування - від 4 до 400 с.

• Діапазон зміни коефіцієнта пропорційності регулювання складає від 1 до 60.

• Збереження заданих режимів роботи і уставок при зникненні живлення.

• Регулятор має вихід для підключення ЕОМ через канал зв'язку RS 232 або модуля зчитування інформації через послідовний канал зв'язку І2С.

• Живлення регулятора здійснюється від мережі змінного струму напругою ( ) В частотою (50±1) Гц.

• Споживана потужність регулятора - не більше 10 Вт.

• Час технічної готовності не більше 10с.

Регулятор забезпечує:
• Режими функціонування: «Комфортно», «Знижено», «Тижневий графік».

• Формування команд для керування виконавчими механізмами.

• Ручне керування виконавчими механізмами.

• Підтримку температури в заданому температурному режимі.

• Незалежне програмування для кожного дня тижня.

• Архівування температур за останні 160 діб з інтервалом 1 година або 40 діб з інтервалом 15 хвилин.

• Кількість вхідних каналів для підключення цифрових термометрів - 3.

• Вхідний канал типу «сухий контакт» - 1.

• Максимальна напруга, що комутується - 220 В при струмі - 5 А.

• Вихідний канал типу «відкритий колектор» - 1.

• Габаритні розміри регулятора - 200 х 125 х 85.

• Маса регулятора не більш 1 кг.

Регулятор випускається в чотирьох варіантах виконання:
ТУ 5Р2.025.038 Позиційний регулятор
ТУ 5Р2.025.038-01 "ПІД" - регулятор
ТУ 5Р2.025.038-02 Позиційний регулятор з виходом для підключення модуля зчитування інформації через канал І2С чи ПК через канал зв'язку RS-232
ТУ 5Р2.025.038-03 "ПІД" - регулятор з виходом для підключення модуля зчитування ін-формації через канал І2С чи ПК через канал зв'язку RS-232


Конструктивно регулятор виконаний у виді окремого пристрою в пластмасовому корпусі, обладнаний виносними (до 30 м) датчиками.

Інформація про поточні параметри (програмні зміни, позаштатні зміни, доступ до настрою-вання), а також інформація з архіву може бути передана по інтерфейсу RS-232 через модем на ПК чи перенесена на нього за допомогою модуля зчитування інформації, що входить до комплекту регулятора.

Регулятор дозволяє програмувати включення і вимикання горячоводних насосів протягом доби і тижня. При виході параметрів за попередньо встановленні значення температури видається додатковий сигнал типу «відкритий колектор» для спрощеної диспетчерської сигналізації.

Регулятор дозволяє записати в архів з фіксацією часу додаткові сигнали, наприклад, сигнал від датчика тиску, або інших сигналів типу «сухий контакт» (від спрацювання аварійної дренажної сигналізації, несанкціонованого доступу до об'єкта і т.д.).

тел. (057) 739-25-26

Назад